GPS coordinates: E 735758; N 099186

6726 Szeged, Lövölde u. 42.
Cashier, information: +36 62 544 108
E-mail: 
fuveszkert@szte.hu

Loess lawn specialist plant species

Share this post

2011-ben a Körös –Maros Nemzeti Park felkérésére a SZTE Füvészkert vállalta, hogy 32 löszgyep specialista növényfaj egyedeiről magot gyűjt és azokat ex situ felszaporítja, majd a felnevelt töveket a nemzeti park által kijelölt, a regenerálódás különböző stádiumaiban lévő felhagyott szántókra kiülteti. A projekt keretében 2012. őszén 6900 tő növényt ültettünk ki 5 megadott élőhelyfoltba. A 2013-as évben a munka a növények monitorozásával folytatódik.

Order newsletter

Get informed about our new products in time!

Order newsletter

Be the first to know about our programs

More of our articles

The 100-year-old Füvészkert welcomes you with love!

Skip to content